Top

Cadeaubon

Cadeaubonnen

Meetje-Pettiskirts heeft cadeaubonnen van de volgende bedragen:
€7,50
€10,00
€25,00
€50,00
€20,00
https://www.meetje-pettiskirts.nl/c-207019/nieuw-cadeaubon
U kunt verschillende bedragen met elkaar combineren en tegelijk gebruiken. Voor het inwisselen kunt u kiezen bij betaalwijze voor cadeaubonnen.
Bij opmerkingen kunt u dan de unieke code die op de cadeaubon staat aangeven of doormailen naar info@meetje-pettiskirts.com. Wanneer wij de bestelling in behandeling hebben genomen zullen wij het tegoed van de cadeaubon verrekenen. Eventuele resterende openstaande bedragen dienen dan nog te worden voldaan. 

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door www.meetje-pettiskirts.nl uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een meetje-pettiskirts.nl cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Meetje-Pettiskirts uitgegeven cadeau bonnen.
2. Iedere Cadeau bon is voorzien van een unieke code. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeau bon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeau bonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Meetje-Pettiskirts te worden verstrekt. Meetje-Pettiskirts behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon
3. Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteert u vervolgens als betaalmethode "cadeaubon" en vult u bij opmerkingen u de exacte code in. Of u mailt de code naar info@meetje-pettiskirts.com
4. Iedere Cadeau bon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
5. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
6. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.
7. Mocht er een artikel betaald zijn met de cadeaubon en teruggestuurd worden omdat deze niet voldoet dan ontvangt u opnieuw een nieuwe cadeaubon tegoed. Meetje-Pettiskirts zal het bedrag van het terugstuurde artikel(en) niet in geld uitkeren.
8. Uw betaling kan plaatsvinden door één of meer Cadeaubonnen.
9. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
11. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
12. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met ons. Meetje-Pettiskirts zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen