Privacy statement/AVG/GDPR Meetje-Pettiskirts.

Meetje-Pettiskirts
Gevestigd aan de Visseringweg 4a, 1112AS te Diemen (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens ontvangen en verzamelen wij

Bij het doen van een bestelling komen er gegevens binnen die u heeft ingevuld om de bestelling te kunnen ontvangen.

Tevens brengen wij in een verwerkingsregister duidelijk in kaart welke stromen van persoonsgegevens binnenkomen en welke eruit gaan.

Wij mogen alleen uw gegevens gebruiken waar ze voor bestemd zijn; een bestelling afhandelen en/of een nieuwsbrief versturen. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

*Bij een bestelling ontvangen wij van de klant:

Naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mail adres en eventuele geboorte datum. Optioneel een bedrijfsnaam en BTW nummer. Ook wordt uw IP-adres getoond en wordt uw bankrekeningnummer opgevangen door de betaalinstantie. Wij vragen ook om een referentie, hoe heeft u ons gevonden; dit willen wij graag weten puur voor ons eigen marketingbeleid.


Wij verstrekken geen gegevens aan derde partijen (marketingbureaus e.d) die niets met uw bestelling te maken hebben. Zoals gezegd gebruiken wij alleen deze gegevens om de bestelling af te handelen en te versturen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meetje-pettiskirts.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Het verzamelen van geboortedata doen wij voor controle of iemand meerderjarig is voor de aanvraag van achterafbetaling. De controle of iemand meerderjarig is wordt ook uitgevoerd door Klarna bij de keuze voor achteraf betalen.

Nieuwsbrief

Voor het ontvangen van een nieuwsbrief heeft u de keuze uit ja of nee in de checkout. Inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens

U heeft altijd het recht om te informeren welke gegevens wij van u hebben. Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, elektronisch verkrijgen (recht van dataportabiliteit) of verwijderen (recht van bezwaar en recht op gegevensverwijdering) van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.

Heeft u een klantnummer, dan kunt u zelf ten alle tijden uw eigen gegevens aanpassen. Wilt u uw gegevens wissen dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons dan een mail sturen en dan regelen wij dit voor u.
U kunt contact met ons opnemen via email info@meetje-pettiskirts.nl


Bewaartermijn van gegevens

*Webwinkel:

Heeft u een bestelling gedaan in onze webwinkel als klant, dan kunt u inloggen en zelf uw gegevens inzien en wijzigen.
Meetje-Pettiskirts bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 7 jaar > Wettelijke bewaartermijn
Personalia             > 7 jaar > Wettelijke bewaartermijn
Adres                   > 7 jaar > Wettelijke bewaartermijn
IP adres               > 7 jaar > Wettelijke bewaartermijn
 

*Gegevens voor postverzending of e-mails:
Voor het verzenden van uw pakket moeten wij uiteraard gebruik maken van een vervoerder en deze uw NAW gegevens doorgeven. Uw gegevens beheren wij bij KeenDelivery zelf achter een inlogcode. Wij slaan daar echter uw NAW gegevens niet op in het daarvoor bestemde adresboek.

KeenDelivery is een online portal waar wij onze onze orders laten versturen met DHL.

DHL verstuurd uw pakket en laat door middel van de trackingnummer zien waar uw pakket zich bevindt en wanneer deze geleverd wordt. Ook bij DHL worden uw NAW gegevens niet verder opgeslagen in het daarvoor bestemde adresboek.

 
Wij verzenden u als klant ook een e-mail dat uw bestelling eraan komt, of we beantwoorden een vraag of klacht.

Via Keendelivery ontvangt u een bericht met trackingnummer dat uw pakket is overdragen aan DHL. U kunt het pakket dan volgen via het trackingnummer.

Uw e-mail adres slaan wij niet op in ons adresboek. Wilt u dat wij alle correspondentie met u verwijderen, stuur ons dan een mail en wij verwijderen dan alle mailberichten.

*Gegevens voor administratie en boekhouding:

Wij bewaren alle facturen, annuleringen en retourneringen in onze administratie voor de boekhouding. Wij zijn verplicht deze gegevens voor de belastingdienst 7 jaar te bewaren. Na 7 jaar worden deze gegevens, digitaal en op papier, gedegen gewist en vernietigd.

 


Derden waarmee uw gegevens worden gedeeld:

Zoals al eerder aangegeven worden gegevens gedeeld met derden die deel uitmaken van het bestelproces. Hieronder geven wij duidelijk aan welke partijen dat zijn en welke gegevens zij ontvangen en verwerken.

*Luondo: dit is onze webwinkelplatform en alle gegevens te weten naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mail adres, geboorte datum, bedrijfsnaam en IP adres komen hier binnen bij het plaatsen van een bestelling. Zie hier hun eigen privacy statement https://www.luondo.nl/privacy-statement/

 

*Keendelivery: Wij maken gebruik van dit verzendplatform. Via dit platform worden uw pakketten verstuurd met DHL. De gegevens die zij van ons ontvangen om een pakket te verwerken en bezorgen zijn uw naam, adres, postcode en e-mail adres. Deze gegevens wordt doorgestuurd naar DHL.


*DHL: wij maken gebruik van deze vervoerder. De gegevens die zij van ons ontvangen om een pakket te verwerken en bezorgen zijn uw naam, adres, postcode en e-mail adres. Zie DHL privacy statement https://www.logistics.dhl/nl-nl/home/voettekst/privacyverklaring.html


*Klarna: wij maken gebruik van achteraf betalen en dit wordt aangeboden door Klarna. Op het moment dat u als klant/gast gebruik wilt maken van de optie achteraf betalen dan ontvangt Klarna de volgende gegevens; naam, adres, postcode, e-mail, bankrekeningnummer en geboortedatum.
Zie Klarna privacy statement https://www.klarna.com/nl/privacy-statement/


*Sisow: wij maken gebruik van deze payment service provider voor IDEAL betalingen. Deze gegevens zijn; naam, adres, postcode, e-mail, bankrekeningnummer en geboortedatum. 


*PayPal: wij maken gebruik van dit online betaalsysteem. Het is een betaalsysteem waar u als klant zelf inlogt om er gebruik van te kunnen maken. De gegevens die zij gebruiken komen van de klant zelf. Gegevens die via ons worden verstrekt zijn de klantnaam, het factuurnummer en factuurbedrag.
Zie Paypal privacy statement https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=nl_NL


*Belastingdienst: Meetje-Pettiskirts verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Intern

Alle gegevens die binnenkomen kunnen intern, dus binnen Meetje-Pettiskirts, alleen door mij (de eigenaar) en mijn medewerker. Het is bedrijfsmatig nodig om de verkregen persoonsgegevens in te kunnen zien.

Informatie verzamelen voor eigen marketing gebruik.

Wij maken gebruik van hulpmiddelen die ons inzicht geven over acties die mensen uitvoeren op onze webwinkel en sociale media. Zo kunnen wij effectiever adverteren en rekening houden met voorkeuren tijdens inkopen.

Wij doen niet aan profilering en gaan met deze gegevens geen uitgebreide marketing rapporten maken. Deze gegevens zijn overigens anoniem, er komen geen namen of andere gegevens door die kunnen leiden naar personen.

Zoals eerder gezegd spelen wij uw gegevens niet door aan derden die niets met het bestelproces te maken hebben. Deze informatie is puur voor onze eigen marketing.

Wij maken gebruik van Facebookpixel, Google Analytics gegevens en Cookies.

*Facebookpixel : een analysehulpmiddel waarmee wij de effectiviteit van advertenties kunnen meten en inzicht krijgen op acties die mensen uitvoeren op onze webwinkel. Dit is een analysemiddel waar u als klant en bezoeker wel uw toestemming voor moet verlenen. Dat doet u door cookies te accepteren.

*Google Analytics: tevens een analysehulpmiddel. Het geeft ons een duidelijk beeld van doelgroepen, bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.
-Wij maken gebruik van Google Analytics cookies.
-Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
-Gegevens worden anoniem verwerkt en zijn dus niet terug te voeren op het individu.
-Tevens hebben wij "gegevens delen" uitgeschakeld.
-Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.
- Onze sitebeheerder (=Luondo) heeft er voor gezorgd dat gegevens van Google Analytics cookies binnen de webwinkel beveiligd worden verstuurd. (forceSSL) De Analytics cookies welke worden geplaatst voor Luondo shops zijn dit _ga, _gat_shop & _gid.

*Cookies: Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Meetje-Pettiskirts geen cookies ontvangt.

Wij slaan met bovenstaande hulpmiddelen geen persoonlijke data op die te herleiden is naar u als individu.

 

Veiligheid

Uiteraard doen wij alles om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en hebben wij maatregelen getroffen. Zo surft en betaalt u altijd via een beveiligde SSL-verbinding. Dit kunt u bij het bezoeken van onze webwinkel zien aan het groene slotje. (HTTPS://)

Zo hebben wij op alle apparaten waar wij mee werken en waar apps of programma’s op staan die gebruikt worden voor zakelijke doeleinde, beveiligd met beveiligingssoftware tegen virussen, malware en spyware.

Tevens zijn deze apparaten beveiligd met een wachtwoord of inlogcode. Ook zijn alle programma’s beveiligd met een inlogcode, dit betreft programma’s op harde schijf, in de cloud en apps.

Offline hebben wij ook aan de veiligheid gedacht. Zo laten wij nooit onze apparaten onbeheerd open en bloot achter of gaan wij hier achteloos mee om. Nooit tonen wij onze wachtwoorden en inlogcodes aan derden.
Tevens is ons kantoorruimte bij afwezigheid elektronisch beveiligd met een gecertificeerd beveiligingssysteem die in verbinding staat met een meldkamer.(Oskam beveiliging).

Alle gegevens die op papier staan voor de administratie zijn veilig opgeborgen en worden, als het tijd is, netjes vernietigd zodat gegevens niet meer te achterhalen zijn.Geautomatiseerde besluitvorming
Meetje-Pettiskirts neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meetje-Pettiskirts) tussen zit.

 

Datalek

Wij zijn als webondernemer verplicht om bij datalekken melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is.
Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verkrijgen en verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zullen wij ook onze klanten hiervan op de hoogte stellen d.m.v. een e-mail. Wij zijn verplicht om een datalek te melden bij de AP binnen 72 uur.

 

Contact bij vragen of feedback

Wilt u gegevens inzien, aangepast hebben of verwijderd hebben, neem dan contact met ons op:

Meetje-Pettiskirts

Visseringweg 4A

1112 AS Diemen.

Nederland

Telefoonnummer 020-2616070

Info@meetje-pettiskirts.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geen producten